INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
main


Jesteśmy świeckim żeńskim instytutem życia konsekrowanego, mieszkamy i apostołujemy na terenie Polski, Brazylii, USA oraz Włoch i Ukrainy.

Nie prowadzimy życia wspólnego. Swoją codzienną modlitwą, pracą, postawą i świadectwem staramy się przemieniać świat "od wewnątrz". Wszystkie kobiety, które noszą w sercu pragnienie życia konsekrowanego, a jednocześnie chcą pozostać w życiu świeckim, wykonując swój zawód i utrzymując kontakt z najbliższą rodziną, zapraszamy do bliższego poznania naszego charyzmatu i sposobu życia.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

image 3

(na początku różańca odmawiamy)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje,przyjdź królestwo Twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen


Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego , narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa; siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; święty Kościół powszechny; świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1x):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.


Na małych paciorkach (10x):

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3x):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (Dz. 476)

Obietnice związane z odmawianiem koronki

image 3

Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz będzie zgodne z wolą moją. (Dz. 1731).

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą ją podawać jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego (Dz. 687)

Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny. (Dz. 1541)

Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie Moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci. (Dz. 754)

Przez odmawianie tej koronki zbliżasz ludzkość do Mnie (Dz. 929).