INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
main


Jesteśmy świeckim żeńskim instytutem życia konsekrowanego, mieszkamy i apostołujemy na terenie Polski, Brazylii, USA oraz Włoch i Ukrainy.

Nie prowadzimy życia wspólnego. Swoją codzienną modlitwą, pracą, postawą i świadectwem staramy się przemieniać świat "od wewnątrz". Wszystkie kobiety, które noszą w sercu pragnienie życia konsekrowanego, a jednocześnie chcą pozostać w życiu świeckim, wykonując swój zawód i utrzymując kontakt z najbliższą rodziną, zapraszamy do bliższego poznania naszego charyzmatu i sposobu życia.

Co wyróżnia Instytut Miłosierdzia Bożego?

rok_2016


Patronkami Instytutu są Matka Boża Miłosierdzia (główna patronka) i św. s. Faustyna.

Założycielem naszej wspólnoty jest bł. ks. Michał Sopoćko, spowiednik św. s. Faustyny, a współzałożycielką - Ludmiła Roszko, duchowa córka bł. ks. Michała Sopoćki.

Charyzmatem IMB jest wielbienie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla świata, szerzenie i pogłębianie kultu oraz praktyka uczynków miłosierdzia.

Codziennie odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W naszej modlitwie powierzamy szczególnie: kapłanów, osoby konsekrowane, dusze w czyśćcu cierpiące, ciężko chorych i konających oraz zatwardziałych grzeszników.

Naszą troską jest nawrócenie i zbawienie każdego człowieka, a źródłem wewnętrznej siły jest wiara i nadzieja wyrażona w zawołaniu:

"JEZU, UFAM TOBIE"

Staramy się w naszym sercu kontemplować Jezusa Miłosiernego i naśladować Go w swoim życiu.

Do naszego Instytutu mogą przyłączać się również wdowy i mężatki, które jako osoby stowarzyszone, żyją zgodnie z przyjętym regulaminem.

Jak żyjemy?

image 3

Pracujemy w swoich zawodach. Nie prowadzimy życia wspólnego. Nie nosimy żadnych zewnętrznych znaków przynależności do wspólnoty życia konsekrowanego. Nasza konsekracja przeżywana jest w dyskrecji.

Ludzi powinna przyciągać do Boga nasza dobroć, miłość, serdeczność, otwartość i życzliwa postawa.

Z całą wspólnotą spotykamy się raz w roku podczas tygodniowych rekolekcji. W mniejszych zespołach organizujemy raz w miesiącu dzień skupienia. Mimo odległości, łączą nas głębokie duchowe i siostrzane więzi.

Centrum naszego życia duchowego jest: codzienna Eucharystia, lektura i medytacja Pisma Świętego, modlitwa osobista - w tym Liturgia Godzin, Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu.

Żyjemy radami ewangelicznymi, składamy śluby: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

Nasi patroni i założyciele

image 1

Patronka Instytutu

Św. Faustyna Kowalska

Jesteś sekretarką Mojego miłosierdzia, wybrałem cię na ten urząd w tym i przyszłym życiu - (Dzienniczek 1605)

Córko Moja, sekretarko Mojego miłosierdzia, nie tylko cię obowiązuje pisanie i głoszenie o Moim miłosierdziu, ale wypraszaj im łaskę, aby i oni uwielbili Moje miłosierdzie (Dzienniczek 1160)

Będziesz wypraszać z towarzyszkami swymi miłosierdzie dla siebie i świata (Dzienniczek 435).

Będziesz przez modlitwę pośredniczyć między ziemią a niebem (Dzienniczek 438)

image 2

Spowiednik Św.s.Faustyny Założyciel Instytutu

bł. ks. Michał Sopoćko

Jest to kapłan według serca Mojego, miłe Mi są wysiłki jego ... Przez niego rozsiewam pociechy dla dusz cierpiących, udręczonych; przez niego upodobało mi się rozgłosić cześć dla Miłosierdzia Mojego, a przez to dzieło więcej dusz się do Mnie zbliży, aniżeliby dzień i noc rozgrzeszał aż do końca życia, bo tak pracowałby do końca życia swojego, a przez to dzieło to pracował będzie do końca świata - (Dzienniczek 1256)

Myśl jego jest ściśle złączona z myślą Moją, a więc bądź spokojna o dzieło Moje, nie dam mu się pomylić ... (Dzienniczek 1408)MB Milosierdzia


Główna Patronka Instytutu

Matka Boża Miłosierdzia

Matka Boża Miłosierdzia - główna patronka Instytutu, który został jej całkowicie zawierzony. Każda z nas, na początku wstępnej formacji, zawierza swoje powołanie Matce Bożej. W łączności z Maryją realizujemy wszystkie działania Instytutu.

Jestem wam Matką z niezgłębionego miłosierdzia Boga. Ta dusza jest mi najmilszą, która wiernie wypełnia wolę Bożą; Bądź odważna, nie lękaj się złudnych przeszkód, ale wpatruj się w mękę Syna Mojego, a tym sposobem zwyciężysz (Dzienniczek 449)

.

Życie wasze ma być podobne do życia mojego, ciche i ukryte, [macie] nieustannie się jednoczyć z Bogiem i prosić za ludzkością, i przygotowywać świat, na powtórne przyjście Boga (Dzienniczek 625)

image 2

Współzałożycielka Instytutu, duchowa córka bł.ks. M.Sopoćki, Wieloletnia prezeska IMB

Ludmiła Roszko

Są dusze w świecie żyjące, które Mnie szczerze kochają, w ich sercach przebywam z rozkoszą, ale jest ich niewiele (...) one są na obronę przed sprawiedliwością Ojca niebieskiego i na wypraszanie miłosierdzia dla świata (Dzienniczek 367)

Dusze wybrane są w Moim ręku światłami, które rzucam w ciemność świata i oświecam go. Jak gwiazdy oświecają noc, tak dusze wybrane oświecają ziemię, a im dusza doskonalsza, tym większe światło roztacza wokoło siebie i dalej sięga; może być ukryta i nie znana nawet najbliższym, a jednak jej świętość odbija się w duszach na najodleglejszych krańcach świata (Dzienniczek 1601)

Nasza duchowość

Duchowość Instytutu opiera się na:

  • orędziu Pana Jezusa o Miłosierdziu Bożym opisanym w Dzienniczku św. s. Faustyny
  • pismach założyciela - bł. ks. Michała Sopoćki
  • nauczaniu kolejnych papieży Miłosierdzia Bożego tj. Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka

Potwierdzeniem aktualności naszego charyzmatu jest ogłoszenie w całym Kościele katolickim roku 2016 Rokiem Miłosierdzia Bożego.

Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości.

Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje..." (Dzienniczek 1732).

Z orędziem Miłosierdzia Bożego zawiązanych jest szereg łask i obietnic. Najbardziej znane są te, które wiążą się z obrazem Jezusa Miłosiernego oraz modlitwą Koronką do Miłosierdzia Bożego.


image 3

Obraz E. Kazimirowskiego

Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: JEZU, UFAM TOBIE. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie - (Dzienniczek 47)

Kto Cię wymaluje tak pięknym, jakim jesteś - Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej (Dzienniczek 313)

Obiecuję, że dusza która czcić będzie ten obraz, nie zginie... Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (Dzienniczek 48)

Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu Ufam Tobie. (Dzienniczek 327)

image 4

Koronka, Nowenna

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci... Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje. Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu (Dzienniczek 687)

Pragnę abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie (Dzienniczek 1209)