INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
main


Jesteśmy świeckim żeńskim instytutem życia konsekrowanego, mieszkamy i apostołujemy na terenie Polski, Brazylii, USA oraz Włoch i Ukrainy.

Nie prowadzimy życia wspólnego. Swoją codzienną modlitwą, pracą, postawą i świadectwem staramy się przemieniać świat "od wewnątrz". Wszystkie kobiety, które noszą w sercu pragnienie życia konsekrowanego, a jednocześnie chcą pozostać w życiu świeckim, wykonując swój zawód i utrzymując kontakt z najbliższą rodziną, zapraszamy do bliższego poznania naszego charyzmatu i sposobu życia.

Nowości

20 rocznica śmierci Ludmiły Roszko Współzałożycielki Instytutu Miłosierdzia Bożego

Ludmiła Roszko


19 grudzień 2000 r. – 19 grudzień 2020 r.

Życie każdego człowieka naznaczone jest charakterystycznym dla niego charyzmatem. Droga do nieba jest wyznaczona indywidualnie każdemu człowiekowi. Charyzmat ten jest pewną tajemnicą dla każdego człowieka i ukazuje niepowtarzalne piękno życia z Bogiem. Droga każdego z nas wpisuje się w wielki i wspaniały plan Boga.

Przyglądając się życiu Ludmiły Roszko i przeżywając wraz a nią radości i trudy codziennego życia uwielbiajmy Boże Miłosierdzie i zapalajmy się jeszcze głębszą miłością ku Bogu, który ukochał nas niepowtarzalnie i pragnie zażyłości z nami coraz mocniejszej z dnia na dzień.

Czytaj dalej >>Cicha obecność - artykuł na temat Instytutu Miłosierdzia Bożego

Ks. Andrzej Piontkowski


Kobiety żyjące pośród nas, które oddały całkowicie swoje życie służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Świadkowie Bożego Miłosierdzia – tak można powiedzieć o członkiniach Instytutu Miłosierdzia Bożego. Z ks. kan. Andrzejem Piontkowskim, asystentem kościelnym Instytutu Miłosierdzia Bożego, rozmawia Ewa Jankowska.

Więcej informacji na stronie tygodnika "niedziela" >>Kopciuszek Miłosierdzia Bożego - artykuł na temat Ludmiły Roszko

Dr Cecylia Iwaniszewska wyraziła wdzięczność Bogu za dar spotkania z niezwykłą osobą


W Toruniu staraniem władz samorządowych dokonano aktu nadania imienia Ludmiły Roszko rondu na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Włocławskiej. To wydarzenie na trwałe wpisało się w karty historii Torunia. Ponadto w Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II odbyła się promocja dziennika duchowego Ludmiły Roszko „Z żywym Bogiem iść przez życie. Zapiski duchowe”

Więcej informacji na stronie tygodnika "niedziela" >>Jubileusz 70-lecia powstania i 20-lecia zatwierdzenia IMB

W roku 2018 Instytut Miłosierdzia Bożego obchodzi Jubileusz 70-lecia powstania i 20-lecia zatwierdzenia na prawie diecezjalnym. Więcej informacji w zakładce "Historia".

Z żywym Bogiem iść przez życie. Zapiski duchowe Ludmiła Roszko

okładka książki ze zdjęciem Ludmiły Roszko


Ludmiła Roszko, współzałożycielka Instytutu Miłosierdzia Bożego, to postać szczególna, a przy tym szerzej jeszcze mało znana. Lukę tę zapełni z pewnością prezentowana książka. To po raz pierwszy wydane w tak obszernej formie notatki duchowej córki bł. ks. Michała Sopoćki, prowadzone z różną częstotliwością przez całe życie, już od czasów wileńskich. Cenne z wielu powodów. Zarówno historycznych (m.in. poznanie dziejów kultu Miłosierdzia Bożego w Polsce, Kościoła i religijności w okresie PRL, wybitnych postaci Kościoła tego czasu), jak i w dziedzinie duchowości (praca nad sobą, dążenie do doskonałości, poddanie się woli Bożej w życiu). Życie duchowe autorki, z jednej strony fascynujące, a z drugiej – pełne dramatycznych zwrotów, może inspirować do poszukiwania własnej drogi, jak i pomagać w trudnych sytuacjach życiowych.

Więcej informacji na stronie Wydawnictwa Świętego Pawła >>Pierwszy Wizerunek

dr Irena Radzymińska, ks. Michał Dłutowski

okładka książki z obrazem Jezusa Miłosiernego


Pierwszy wizerunek, książka przedstawia niezwykłą i nieznaną historię pierwszego obrazu Jezu, ufam Tobie, przy którego malowaniu była obecna św. Faustyna a także Jej przeżycia związane z tym obrazem. Zawarte są w niej także obietnice Pana Jezusa dla tych, którzy będą czcić Jezusa Miłosiernego w obrazie z podpisem: Jezu, ufam Tobie! Książeczka zawiera czarno-białe ilustracje.
Koronka do Miłosierdzia Bożego

dr Irena Radzymińska IMB

okładka książki o Koronce do Miłosierdzia Bożego


Koronka do Miłosierdzia Bożego, przedstawia historię i okoliczności objawienia tej modlitwy. Zawiera przeżycia s. Faustyny, która została wysłuchana odmawiając koronkę w różnych intencjach oraz obietnice Jezusa dotyczące koronki. Powiedział między innymi, że nie odmówi duszy niczego, która Go prosi słowami tej modlitwy. Są też świadectwa różnych osób, które wyprosiły rożne łaski odmawiając tę modlitwę. Jest też zawarta cała treść koronki i nabożeństwa.Święto Miłosierdzia Bożego

dr Irena Radzymińska IMB, ks. Michał Dłutowski

okładka książki na temat Święta Miłosierdzia Bożego


Święto Miłosierdzia Bożego, książka zawiera pragnienie i słowa Pana Jezusa dotyczące obchodzenia w kościele katolickim tego święta oraz sposoby uczczenia tego dnia. Pokazuje podstawy biblijne i teologiczne święta. Wskazuje na obietnice Jezusa wraz z możliwością odpustu. Ukazuje wkład Błogosławionego ks. Michała Sopoćki - spowiednika s.Faustyny w rozpowszechnianie teologicznych podstaw tego święta. Jest także przykładowe nabożeństwo na Święto Miłosierdzia oraz Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował Jezus św. Faustynie.


Godzina Miłosierdzia 15.00

dr Irena Radzymińska IMB

okładka książki o Godzinie Miłosierdzia Bożego


Godzina Miłosierdzia 15.00 - książka ukazuje znaczenie Godziny Miłosierdzia - czyli godziny śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Zbawiciel prosił św.Faustynę, by w tej godzinie chociaż przez króciutką chwilę zagłębiała się w Jego Męce, a szczególnie w Jego opuszczeniu w chwili konania. Daje konkretne wskazania i obietnice dla tych, którzy towarzyszą Mu w chwili śmierci stając duchowo pod krzyżem o godzinie trzeciej popołudniu. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek, w tej Godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez Mękę Moją
(Dz.1320).


Dwuletni program duszpasterski (2017-2019) – „Duch, który umacnia miłość”

Rok Ducha Świętego


"Duch Mój będzie regułą życia waszego. Życie wasze ma być na Mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na krzyżu. Wniknij w tajemnice Moje i poznasz przepaść miłosierdzia Mojego ku stworzeniom i niezgłębioną dobroć Moją - i tę dasz poznać światu. Będziesz przez modlitwę pośredniczyć między ziemią a niebem." (Dz.S.F. 438)

"Córko Moja, trzy cnoty niech cię zdobią szczególnie: pokora, czystość intencji i miłość. Nic więcej nie czyń, tylko to, czego żądam od ciebie, i przyjmij wszystko, co ci podaje Moja ręka; staraj się żyć w skupieniu, abyś słyszała głos Mój, który jest cichy tak, że tylko dusze skupione go słyszeć mogą..." (Dz.S.F. 1779)

"(...) żeby usłyszeć głos Boży, trzeba mieć ciszę duszy i być milczącą, nie milczeniem ponurym, ale ciszą w duszy, to jest skupieniem w Bogu. Można wiele mówić, a nie przerwać milczenia, a znowu można niewiele mówić, a zawsze łamać milczenie.(...) Według mojego pojęcia i doświadczenia, to reguła o milczeniu powinna by być na pierwszym miejscu.(...)" (Dz.S.F. 118)

Zgodnie z tym, co napisała św. Faustyna, staramy się żyć pod natchnieniem Ducha Świętego, wsłuchiwać się w Jego ciche natchnienia.

Więcej informacji na temat programu duszpasterskiego na stronie Konferencji Episkopatu Polski

Duch Święty w życiu konsekrowanym. Homilia Przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego

Rok 2016 w Kościele Katolickim Rokiem Miłosierdzia Bożego

rok_2016


Jest to dla nas rok wielu łask i okazja do głębszego życia naszym charyzmatem.

Warto zadać sobie pytanie jak ten czas dobrze wykorzystać. Polecamy uważnej lekturze wywiad z papieżem Franciszkiem "Miłosierdzie to imię Boga".

Papież Franciszek zaprasza nas do dawania świadectwa. W rozdziale Jak dobrze przeżyć Jubileusz pisze m.in. "...toczy się gra o naszą wiarygodność jako chrześcijan...". Papież przypomina słowa Jana od Krzyża "pamiętajmy, że pod koniec życia będziemy sądzeniu z miłości".

W bulli "Misericordiae vultus" czytamy m.in "Nowe zadanie dla wszystkich chrześcijan, aby świadczyć z większym entuzjazmem i przekonaniem o swojej wierze.[...] Bardzo pragnę, aby nadchodzące lata były przepojone miłosierdziem i byśmy wychodzili na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga!"

W jednej z homilii Papież Franciszek powiedział m.in "Przesłanie Jezusa to miłosierdzie. Dla mnie mówię to z pokorą, jest to najmocniejsze przesłanie Boga".

image 3


Idea Miłosierdzia Bożego jest głoszona przez ostatnie kilkanaście lat z ogromną siłą. Wciąż jednak dla wielu, w tym ludzi wierzących, nie jest zrozumiała. Papież Franciszek wyjaśnia ją następująco: "pełne miłosierdzia serce Boga, nie rezygnuje z żadnych dróg, by dotrzeć do grzesznika. Nie pomija żadnej szczeliny, choćby najmniejszej, jeśli może przez nią popłynąć przebaczenie".

Co to oznacza dla nas świeckich konsekrowanych? Mamy w miejscach, w których żyjemy i pracujemy, szukać takiej szczeliny, poruszać się po peryferiach ludzkiej egzystencji, wychodzić do drugiego człowieka, z całą dobrocią i miłością, jaką tylko umiemy odnaleźć na dnie własnego serca, dzięki łasce i miłości Boga.ŚDM Kraków 2016 - Kochać to oddać wszystko

Wszędzie tam, gdzie są konsekrowani zawsze jest radość - Franciszek

image 3

Podczas wizyty papieża Franciszka z okazji światowych dni młodzieży w dniach 26-29.07.2016 w Krakowie działało CENTRUM POWOŁAŃ.

W drodze na stadion Cracovia byliśmy witani przez wolontariuszy, którzy rozdawali prezent od Papieża Franciszka - książeczkę o znamiennym tytule "Kochać to oddać wszystko."

Poznajmy przesłanie papieża Franciszka - Hymn o Radości

Chciałem wam powiedzieć jedno słowo, a tym słowem jest radość.

To jest właśnie piękno konsekracji: radość, radość ... Nie ma świętości w smutku!

Radość nie jest niepotrzebną ozdobą, ale potrzebą i fundamentem życia ludzkiego. W codziennym zabieganiu każdy mężczyzna i każda kobieta pragnie osiągnąć radość całą swoją istotą i zamieszkać w niej.

W świecie częsty jest deficyt radości. Nie jesteśmy powołani do wielkich gestów ani głoszenia szumnych słów, ale do świadectwa radości, pochodzącej z pewności bycia kochanym, z ufności, że jesteśmy zbawieni.

image 3

Powołując nas Bóg mówi: "jesteś ważny dla mnie, kocham cię, liczę na ciebie". Jezus mówi to każdemu z nas!

Z tego rodzi się radość! Radość chwili, w której Jezus spojrzał na mnie. Zrozumienie i odczucie tego jest sekretem naszej radości. Czuć się kochanym przez Boga, czuć, że dla Niego nie jesteśmy numerami, ale osobami; mieć poczucie, że to On nas wzywa.

Kto stawia w centrum własnego życia Chrystusa, już nie stawia siebie w centrum! Im bardziej jednoczysz się z Jezusem i On staje się centrum twojego życia, tym bardziej On sprawia, że przestajesz skupiać się na sobie, kręcić się wokół siebie, a otwierasz się na innych. To nie my jesteśmy w centrum, jesteśmy, jeśli tak można powiedzieć, "przemienieni", jesteśmy w służbie Chrystusa i Kościoła.

Kto spotkał Pana i idzie za nim, jest posłańcem radości. Franciszek


image 3

Tych wszystkich, którzy odwiedzili stoisko Instytutów Świeckich oraz tych, którzy nie dotarli, a poszukują swojej drogi, zapewniamy o modlitwie.

Pamiętajcie Jezus na Was czeka, jak mówił papież Franciszek czas opuścić kanapę swojego komfortu i zacząć żyć, jesteśmy za młodzi na emeryturę!

Ufamy, że dla każdej i każdego z Was Pan Bóg ma swój plan, jest on ukryty w Twoim sercu.

"Dzisiaj prosiłam pana Jezusa, abym się mogła widzieć z pewną osobą, a będzie mi znak, iż onę Pan powołuje do klasztoru tego. I widziałam się z nią, i zrozumiałam, że duszyczka ta ma powołanie, i prosiłam Pana, aby raczył sam kształtować duszę jej, i często rozmawiałam z nią o powołaniu, a resztę Pan dokona". (Dzienniczek 1009)

image 3

ŚDM 2016, Homilia Franciszka na Jasnej Górze, Msza Święta związana z 1050 Jubileuszem Chrztu Polski

ŚDM 2016, Wypowiedź Franciszka po wizycie w Prokocimiu, szpital dla dzieci chorych onkologicznie

ŚDM 2016, Treść rozważań Drogi Krzyżowej, XIV stacji powiązanych z 14 uczynkami miłosierdzia

ŚDM 2016, Wystąpienie Franciszka, na koniec rozważań Drogi Krzyżowej

ŚDM 2016, Homilia Franciszka w Łagiewnikach, do kapłanów, osób konsekrowanych

ŚDM 2016, Rozważania Franciszka w Brzegach, wspólne czuwanie modlitewne z młodymi

ŚDM 2016, Homilia Franciszka w Brzegach, na zakończenie Światowych Dni Młodzieży