INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
main


Jesteśmy świeckim żeńskim instytutem życia konsekrowanego, mieszkamy i apostołujemy na terenie Polski, Brazylii, USA oraz Włoch i Ukrainy.

Nie prowadzimy życia wspólnego. Swoją codzienną modlitwą, pracą, postawą i świadectwem staramy się przemieniać świat "od wewnątrz". Wszystkie kobiety, które noszą w sercu pragnienie życia konsekrowanego, a jednocześnie chcą pozostać w życiu świeckim, wykonując swój zawód i utrzymując kontakt z najbliższą rodziną, zapraszamy do bliższego poznania naszego charyzmatu i sposobu życia.

Charyzmat Instytutu Miłosierdzia Bożego


image 3

Charyzmat Instytutu Miłosierdzia Bożego wiąże się bezpośrednio z charyzmatem Założyciela i opiera się na orędziu Pana Jezusa o Miłosierdziu Bożym, przekazanym św. s. Faustynie.

Idea Miłosierdzia Bożego - jako fundament charyzmatu Instytutu - realizowana jest w połączeniu konsekracji i świeckości.

Celem szczegółowym Instytutu jest uwielbianie Miłosierdzia Bożego modlitwą, konsekrowanym życiem w świecie i praktyką czynów miłosierdzia oraz szerzenie i pogłębianie czci Bożego Miłosierdzia w środowisku, w którym członkinie żyją i pracują (Konstytucje IMB, art.9).

Istotnym środkiem realizacji powołania są rady ewangeliczne przyjęte w formie ślubów, życie modlitwy i uczestnictwo w Eucharystii. Bliskość Maryi, Matki Miłosierdzia ma podstawowe znaczenie dla życia duchowego członkiń.

Odpowiedzią na miłosierną miłość Jezusa Chrystusa jest dążenie członkiń Instytutu do serdecznej, ofiarnej i osobowej więzi z Chrystusem przez jak najdoskonalszą realizację własnej konsekracji w świecie i jak najpełniejsze zawierzeniu Mu, aby treść wezwania "JEZU UFAM TOBIE" stała się znamiennym rysem duchowości członkiń Instytutu.(Konstytucje art.15)

Szczególne miejsce w formacji, oprócz Pisma Św., mają Dzienniczek św. s. Faustyny, pisma Założyciela oraz aktualne dokumenty Kościoła. Ważne miejsce na liście lektur stanowi nauczanie papieży Miłosierdzia (encyklika Jana Pawła II "Dives In Misericordia", encyklika Benedykta XVI "Deus Caritas est" oraz bulla Papieża Franciszka "Misericordiae vultus").

Całe życie członkiń Instytutu powinno być skierowane do apostolstwa pełnionego w duchu miłosierdzia, które wypływać ma z intensywnego życia wewnętrznego. Członkini IMB nie może przejść obojętnie obok człowieka potrzebującego pomocy, materialnej lub duchowej. Wpatrzona we wzór Chrystusa Miłosiernego i kierowana miłością do Niego, świadczy dobro drugiemu czynem, słowem lub modlitwą. Wierzymy, że czynione dobro jest naprawdę aktem miłości miłosiernej, gdy świadcząc je żywimy głębokie poczucie, że równocześnie doznajemy dobra ze strony tych, którzy je od nas przyjmują (za Janem Pawłem II Encyklika Dives In Misericordia).


Lektury pogłębiające życie Charyzmatem Miłosierdzia

image 1

Dzienniczek Św.S.Faustyny

Miłosierdzie Boże w duszy mojej

Wydawnictwo Księży Marianów

Wydawnictwo Promic

Pisany latami jako proste świadectwo doświadczeń wewnętrznych Dzienniczek Faustyny należy do arcydzieł europejskiej literatury mistycznej

image 2

Dziennik bł.ks.Sopoćki

Wydawnictwo św.Jerzego

Białystok 2010

patrzy na nas żywy człowiek: ze swoimi przyzwyczajeniami, słabościami, cechami charakteru, a jednocześnie ze swoją silną wiarą i gorliwością,... lektura tej książki otwiera drzwi do pięknej miłości Boga skierowanej ku człowiekowi


image 2

Ufam

Śladami Świętej Siostry Faustyny

Wydawnictwo Rosikon

...solidnie udokumentowana opowieść o skromnej siostrze zakonnej, która zadziwiła świat orędziem o Bożym Miłosierdziu

image 4

Ufający

Śaldami bł.ks.Michała Sopoćki

Wydawnictwo Rosikon

...to opowieść o bł. Michale Spoćce, który przeszedł do historii Kościoła jako Apostoł Bożego Miłosierdzia


image 2

Miłosierdzie to imię Boga

Wydawnictwo ZNAK

Kraków 2016

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, nawiązując z nim osobisty, braterski dialog, na każdej stronie jest wyczuwalne jego pragnienie dotarcia do wszystkich osób

image 4

Encyklia o Bożym
Miłosierdziu

Papież Jan Paweł II

Watykan 1980

Doświadczenie tajemnicy Bożego miłosierdzia kształtowało cały pontyfikat św. Jana Pawła II. To on ustanowił w Kościele święto Bożego Miłosierdzia i przekazał orędzie Miłosierdzia na trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa


image 2

Dar Miłosierdzia
Listy z Czarnego Boru

bł.ks. Michał Sopoćko

Wydawnictwo Święty Paweł

Kraków 2008

listy pisane w czasie okupacji do tworzącej się wspólnoty pragnącej żyć charyzmatem Miłosierdzia Bożego, testament duchowy założyciela Instytutu Miłosierdzia Bożego

image 4

Pisma siostry Heleny
Majewskiej CSA

Wydawnictwo WAM

Kraków 2014

niewielu wie, że po śmierci s.Faustyny, Pan Jezus w podobny sposób odkrył tajemnice Bożego Miłosierdzia siostrze Helenie Majewskiej. Jej świadectwo zostało spisane z inspiracji bł.Mi.Sopoćki spowiednika obu sióstr


image 2

Charyzmat Instytutu
Miłosierdzia Bożego

ks. Michał Damazyn

Poznań 2011

Studium historyczno-teologiczne

refleksja naukowa, zawiera liczne odniesienia do źródeł, wydobywa fakty na światło dzienne, książka o początkach odradzania się w XX wieku kultu Bożego Miłosierdzia

image 4

Profesor Ludka
Życie i Wiara

ks. Michał Damazyn

Toruń 2013

dzięki tej książce, poznałam, Ludkę jeszcze dokładniej, Ona pokazała jak żyć by być blisko Boga i bliźniego, ... lektura pozostawionych przez Nią pism odkrywa pełnię Jej duszy i wiary


image 2

Notatki
Ludmiła Roszko

Prymasowskie Wydawnictwo
Gaudentinum

Toruń 2009

"Notatki" - prywatne zapiski współzałożycielki i wieloletniej prezeski Instytutu Miłosierdzia Bożego

image 4

Ludzie Miłosiernego Boga

ks.Michał Damazyn

Edycja Św.Pawła

Kraków 2016

Lista Bożych pomocników, którzy przekonują świat o Jego miłości, jest długa i wciąż otwarta. Wśród nich są znani wszystkim: s. Faustyna Kowalska, s. Małgorzata Alacoque, ks. Michał Sopoćko, papieże: Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek, a także osoby mniej znane, jak s. Maria Benigna Konsolata Ferrero, s. Józefa Menéndez, Rozalia Celak czy s. Helena Majewska


image 2

Z żywym Bogiem iść przez życie. Zapiski duchowe
Ludmiła Roszko

Wydawnictwo Świętego Pawła

2018

Zapiski współzałożycielki i wieloletniej prezeski Instytutu Miłosierdzia Bożego.

image 4

DUCHOWOŚĆ
INSTYTUTU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W ŚWIETLE PISM ZAŁOŻYCIELA
I DOKUMENTÓW ZGROMADZENIA

Irena Radzymińska IMB

Praca doktorska z teologii duchowości, opisująca duchowość IMB, napisana pod kierunkiem prof. Dra hab. Marka Sokołowskiego SJ

Warszawa 2007

Plik PDF do pobrania >>


image 2

Kościół
pierwszego kontaktu

Wydawnictwo Oaza

Anna Wolska

Kraków 2014

istnieją naprawdę, chociaż ich dane mogące służyć identyfikacji, zostały zmienione, w Polsce żyją ich setki, na świecie - tysiące, są w różnym wieku i wykonują różne zawody. Nie pasują do żadnego schematu. Mówią o sobie: jesteśmy Kościołem pierwszego kontaktu, są świeckimi konsekrowanymi, poznajcie ich

image 4

Na górę wysoką
Z życia świeckich
konsekrowanych

Wydawnictwo Oaza

Kraków 2016

Książka zawiera wspomnienia o członkiniach świeckich instytutów życia konsekrowanego, które były założycielkami lub pierwszymi członkiniami swoich instytutów powstających w Polsce w XX wieku, jak również świadectwa osób, które mimo słusznego wieku mają jeszcze wystarczająco dużo sił fizycznych i mocy duchowych, by zmieniać ten świat swoją konsekracją i apostolstwem


okładka książki z obrazem Jezusa Miłosiernego

Pierwszy wizerunek

dr Irena Radzymińska IMB

Książka przedstawia niezwykłą i nieznaną historię pierwszego obrazu Jezu, ufam Tobie, przy którego malowaniu była obecna św. Faustyna a także Jej przeżycia związane z tym obrazem. Zawarte są w niej także obietnice Pana Jezusa dla tych, którzy będą czcić Jezusa Miłosiernego w obrazie z podpisem: Jezu, ufam Tobie! Książeczka zawiera czarno-białe ilustracje.

okładka książki o Koronce do Miłosierdzia Bożego

Koronka do Miłosierdzia Bożego

dr Irena Radzymińska IMB

Książka przedstawia historię i okoliczności objawienia tej modlitwy. Zawiera przeżycia s. Faustyny, która została wysłuchana odmawiając koronkę w różnych intencjach oraz obietnice Jezusa dotyczące koronki. Powiedział między innymi, że nie odmówi duszy niczego, która Go prosi słowami tej modlitwy. Są są też świadectwa różnych osób, które wyprosiły rożne łaski odmawiając tę modlitwę. Jest też zawarta cała treść koronki i nabożeństwa.


okładka książki na temat Święta Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego

dr Irena Radzymińska IMB, ks. Michał Dłutowski

Książka zawiera pragnienie i słowa Pana Jezusa dotyczące obchodzenia w kościele katolickim tego święta oraz sposoby uczczenia tego dnia. Pokazuje podstawy biblijne i teologiczne święta. Wskazuje na obietnice Jezusa wraz z możliwością odpustu. Ukazuje wkład Błogosławionego ks. Michała Sopoćki - spowiednika s.Faustyny w rozpowszechnianie teologicznych podstaw tego święta. Jest także przykładowe nabożeństwo na Niedzielę Miłosierdzia oraz Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował Jezus św. Faustynie.

okładka książki o Godzinie Miłosierdzia Bożego

Godzina Miłosierdzia 15.00

dr Irena Radzymińska IMB

Książka ukazuje znaczenie Godziny Miłosierdzia - czyli godziny śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Zbawiciel prosił św.Faustynę, by w tej godzinie chociaż przez króciutką chwilę zagłębiała się w Jego Męce, a szczególnie w Jego opuszczeniu w chwili konania. Daje konkretne wskazania i obietnice dla tych, którzy towarzyszą Mu w chwili śmierci stając duchowo pod krzyżem o godzinie trzeciej popołudniu. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek, w tej Godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez Mękę Moją
(Dz.1320).