INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
main


Jesteśmy świeckim żeńskim instytutem życia konsekrowanego, mieszkamy i apostołujemy na terenie Polski, Brazylii, USA oraz Włoch i Ukrainy.

Nie prowadzimy życia wspólnego. Swoją codzienną modlitwą, pracą, postawą i świadectwem staramy się przemieniać świat "od wewnątrz". Wszystkie kobiety, które noszą w sercu pragnienie życia konsekrowanego, a jednocześnie chcą pozostać w życiu świeckim, wykonując swój zawód i utrzymując kontakt z najbliższą rodziną, zapraszamy do bliższego poznania naszego charyzmatu i sposobu życia.

Pogotowie - Modlitwa Wstawiennicza


image 3

Charyzmat Instytutu Miłosierdzia Bożego wiąże się z codzienną modlitwą Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą Pan Jezus przekazał Św. s. Faustynie. Odmawianiu Koronki towarzyszą liczne obietnice:

Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz będzie zgodne z wolą moją. (Dz. 1731).

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą ją podawać jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego (Dz. 687)

Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny. (Dz. 1541)

Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie Moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci. (Dz. 754)

Przez odmawianie tej koronki zbliżasz ludzkość do Mnie (Dz. 929).

Członkinie IMB modlą się szczególnie w intencji:

  • Kapłanów oraz osób konsekrowanych
  • Konających, oraz dusz w czyśćcu cierpiących
  • Nawrócenia zatwardziałych grzeszników
  • Ciężko chorych oraz pogrążonych w rozpaczy
  • Rodzin, dzieci i młodzieży zaniedbanych lub zagrożonych moralnie

Jeśli chcesz abyśmy objęły modlitwą Ciebie lub osobę bliską napisz do nas maila: modlitwa@instytutmb.com lub SMS +48 660 51 51 58

Wystarczy, że przedstawisz krótko intencję, możesz podać Imię osoby objętej modlitwą.

We wskazanej intencji będziemy odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz przedstawiać Bogu tą intencję w godzinie miłosierdzia.