INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
main


Jesteśmy świeckim żeńskim instytutem życia konsekrowanego, mieszkamy i apostołujemy na terenie Polski, Brazylii, USA oraz Włoch i Ukrainy.

Nie prowadzimy życia wspólnego. Swoją codzienną modlitwą, pracą, postawą i świadectwem staramy się przemieniać świat "od wewnątrz". Wszystkie kobiety, które noszą w sercu pragnienie życia konsekrowanego, a jednocześnie chcą pozostać w życiu świeckim, wykonując swój zawód i utrzymując kontakt z najbliższą rodziną, zapraszamy do bliższego poznania naszego charyzmatu i sposobu życia.

Osoby Stowarzyszone z Instytutem Miłosierdzia Bożego


image 3

Instytut Miłosierdzia Bożego, oprócz członkiń żyjących w celibacie ściśle prawnie związanych z Instytutem przez pełną profesję rad ewangelicznych, gromadzi osoby stowarzyszone.

Mogą nimi być mężatki (za zgodą swoich małżonków).

Żyją one charyzmatem Miłosierdzia Bożego pojętym zgodnie z nauką Kościoła i realizowanym w łączności z Najświętszą Maryją Panną Matką Miłosierdzia.

Osoby stowarzyszone łączą się z Instytutem więzami przyrzeczeń życia według rad ewangelicznych składanych na jeden rok i ponawianych co roku.

Mężatki oraz wdowy składają przyrzeczenia czystości stanowej, ubóstwa i posłuszeństwa obowiązujące w sumieniu, przy uwzględnieniu praw osób trzecich (małżonków, dzieci i/lub innych członków rodziny).

Przyrzeczenia uczynione przez osoby stowarzyszone mają się przyczyniać do doskonalszego wypełniania obowiązków stanowych i zawodowych, a przez to do duchowego rozwoju tych osób.

Dla wiernego wypełnienia przyrzeczeń konieczne jest ustawiczne dążenie do całkowitego poddania swej woli woli Bożej, na wzór Matki Najświętszej.

Siłę do tego zapewnia życie modlitwy.

Formacja osób stowarzyszonych odbywa się w szkoleniowych zespołach kandydatek pod kierunkiem Instruktorki Instytutu poprzez udział w spotkaniach formacyjnych, dniach skupienia i rekolekcjach oraz przez uczestnictwo w życiu Instytutu.

Osoby stowarzyszone włączają się w misję Kościoła uświęcania i przemieniania świata od wewnątrz, przy pomocy środków tego świata, wprowadzając ducha miłości, sprawiedliwości i prawdy.

Zasadniczym obszarem działania mężatek i wdów stowarzyszonych jest ich małżeństwo i/lub rodzina. Powinny one w sposób szczególny być wzorowymi i kochającymi żonami i/lub matkami, dbającymi o swój dom i wychowanie dzieci oraz w miarę możliwości angażującymi się do prac apostolskich.

Charyzmat Miłosierdzia Bożego i wzór Chrystusa Miłosiernego winny inspirować wszelką działalność apostolską osób stowarzyszonych.