INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
main


Jesteśmy świeckim żeńskim instytutem życia konsekrowanego, mieszkamy i apostołujemy na terenie Polski, Brazylii, USA oraz Włoch i Ukrainy.

Nie prowadzimy życia wspólnego. Swoją codzienną modlitwą, pracą, postawą i świadectwem staramy się przemieniać świat "od wewnątrz". Wszystkie kobiety, które noszą w sercu pragnienie życia konsekrowanego, a jednocześnie chcą pozostać w życiu świeckim, wykonując swój zawód i utrzymując kontakt z najbliższą rodziną, zapraszamy do bliższego poznania naszego charyzmatu i sposobu życia.

Do Instytutu są przyjmowane kobiety maksymalnie w wieku 40 - 45 lat.

Powołanie jest tajemnicą złożoną przez Boga w sercu człowieka


image 3

Jesteśmy świeckim żeńskim instytutem życia konsekrowanego, mieszkamy i apostołujemy na terenie Polski, Brazylii, USA oraz Włoch i Ukrainy.

Nie prowadzimy życia wspólnego. Swoją codzienną modlitwą, pracą, postawą i świadectwem staramy się przemieniać świat "od wewnątrz". Wszystkie kobiety, które noszą w sercu pragnienie życia konsekrowanego, a jednocześnie chcą pozostać w życiu świeckim, wykonując swój zawód i utrzymując kontakt z najbliższą rodziną, zapraszamy do bliższego poznania naszego charyzmatu i sposobu życia.

Do Instytutu są przyjmowane kobiety maksymalnie w wieku 40 - 45 lat.

Jeśli przeglądasz naszą stronę, być może stawiasz sobie podobne pytania:

  • Jakie jest moje powołanie?
  • Gdzie jest moje miejsce?
  • Kim jestem?
  • Jaki sens ma mieć moje życie?

Być może myślisz sobie:

  • Kocham ten świat...
  • Chcę być blisko ludzi, mojej rodziny, rodziców, sióstr, braci...
  • Bóg zaprasza mnie do głębszej relacji...
  • Chcę pracować i służyć ludziom w wyuczonym zawodzie...

Może Twoją drogą jest życie konsekrowane we wspólnocie świeckiej - taką formę życia praktykują członkinie Instytutów Świeckich.

Poniżej zamieszczamy myśli św. s. Faustyny, które mogą wesprzeć Twój proces rozeznawania:

(...)nagle ujrzałam Jezusa obok (...) który powiedział mi te słowa (...) Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz ? (Dzienniczek 9)

Ja znam serce twoje, że ono się niczym nie zadowoli, jedynie miłością moją (Dzienniczek 1023)

Dziękuje Ci o Panie, Mistrzu mój,
żeś mnie całą przemienił w siebie
i idziesz ze mną przez życia trud i znój
Nie lękam się niczego,
gdyż mam w sercu Ciebie. (Dzienniczek 1001)

O Jezu, Boże mój,
Serce moje Cię czuje
Choć kryją Cię zasłony
Ty wiesz, że Cię miłuję. (Dzienniczek 524)

O Jezu mój, jak się niezmiernie cieszę z tego, żeś mi dał zapewnienie, że zgromadzenie to będzie. Już nie mam żadnej w tym wątpliwości, ani cienia, i widzę, jak wielką ono odda chwałę Bogu, będzie odbiciem tego największego przymiotu, który jest w Bogu, to jest Miłosierdzie Boże. Nieustannie wypraszać będą dla siebie i świata całego miłosierdzie Boże, a wszelki uczynek miłosierdzia wypływać będzie z miłości Bożej, które to miłością przepełnione będą. Ten wielki przymiot Boży będą się starały przyswoić sobie i nim żyć, i starać się, by inni go poznali i ufali dobroci Bożej. Zgromadzenie to, Miłosierdzia Bożego, będzie w Kościele Bożym, jako ul we wspaniałym ogrodzie, ukryte, ciche siostry jako pszczółki pracować będą, aby miodem karmić dusze bliźnich, a wosk ma płynąć na cześć Boga (Dzienniczek 664)

Materiały informacyjne dot. Instytutów Świeckich oraz IMB


image 2

Światowa Konferencja
Instytutów Świeckich

Otwórz dokument

Folder informacyjny

image 4

Instytut Miłosierdzia
Bożego

Otwórz dokument

Folder informacyjny
image 2

Świeccy konsekrowani
w Kościele Lokalnym

Otwórz dokument

Materiały z sesji naukowej w KUL, 17 maja 2003, ks. Marek Chmielewski, Lublin 2004, stron 61

image 4

Z Chrystusem
W Świecie

Otwórz dokument

Wypowiedzi Kościoła na temat instytutów świeckich, ks. Marek Chmielewski, Wydanie II, zmienione i poszerzone, Lublin 2003, stron 285
Materiały informacyjne nt. Instytutów Świeckich dla kapłanów


image 3