INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
main


20. rocznica śmierci naszej Współzałożycielki Ludmiły Roszko


image 2

Ludmiła Roszko

Tuż przed świętami 2000 r. zmarła doc. Ludmiła Roszko - geograf zwiąązany z UMK od samego początąku. W roku 1945 była jednym z organizatorów powołanej do żyącia toruńskiej Alma Mater. Studia wyższe na kierunku geoągrafii ukończyła w 1939 roku w Wilnie. Po wojnie rozpoczęła pracę naukową - już w Toruniu. W 1951 roku doktoryzowała się, tytuł docenta nadano jej w 1955 roku. Z powodów politycznych nigdy nie została mianowana profesorem. Trzykrotnie wnioskowano o przyąznanie jej tytułu profesora nadzwyączajnego. Za każdym razem nomiąnacji sprzeciwiały się władze PZPR. W latach 60. została zawieszona w czynnościach służbowych z powodów politycznych. Wielokrotnie też szykanowano ją za niezłomne manifestowanie swoich poglądów politycznych oraz przekonań reliągijnych i światopoglądowych. Do roku 1983 czynnie uczestniczyła w życiu uniwersytetu, którego była współtwórcą. Oprócz zajęć ze stuądentami prowadziła także ożywioną działalność na niwie turystycząnej - założyła uniwersyteckie koło PTTK. Była także wybitnym społecznikiem działała w Społecząnym Komitecie Pomocy Repatriantom przy PCK na UMK. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dziś, o godz. 13, w koąściele św. Michała Archanioła na Rybakach.

„Podczas ciężkiej choroby u kresu swego życia z wielką radością przyjmowała odwiedziny członkiń Instytutu i sióstr z gałęzi habitowej. Te, które nie mogły kontaktować się z nią bezpośrednio pisały listy, przekazywały pozdrowienia, które świadczyły o miłości i wdzięczności za trud i heroiczne poświęcenie dla wspólnoty. Jedna z członkiń wspomina: „Ciężko chora, bardzo słaba, ale wciąż miała trzeźwy umysł. Odwiedził ją ks. Bp A. Suski, dłużej z nią rozmawiał i był zdumiony jasnością jej umysłu. Modliłyśmy się przy Ludce, odmawiałyśmy koronkę. Ostatnio nie miała już sił mówić, ale widać było, że uczestniczyła. Były przy niej relikwie św. Faustyny. Parę dni przed śmiercią prosiła, abym je zabrała, by nadal służyły chorym i potrzebującym naszym członkiniom i nie tylko”
(Wspomnienie jednej z członkiń Instytutu – Janiny - Inki).

Wiara w życiu Ludmiły Roszko (PDF) >>

Plansze przedstawiające życiorys Ludmiły Roszko (PDF) >>

Film o Ludce (1) >>

Film o Ludce (2) >>

Kobiety Torunia - strona Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej dotycząca Ludmiły Roszko >>

Blog na temat Ludmiły Roszko >>


Powrót do nowości >>

Powrót